Arrollidat davant el rei!

Els impostos per veure la figura del rei són de 1 lliura d'or per segon de veure al rei.

Totes les persones que m'han vist m'han pagat (així que si no pagues no continuaràs sent humà...)

Llista d'animals segons la deuda

Capital del imperi